Forlag: Efrem Forlag
Utgivelsesdato: 20.03.2009
ISBN: 9788292922101
Språk/målform: Nynorsk
Innbinding: Ringinnbinding
Sidetall: 116
Originaltittel: Tidegärd
Oversetter: Svein Arne Myhren
Beskrivelse

"Tidebønn" er enkelt lagt opp, og er like aktuell om en har erfaring eller ei. Den vil passe i ditt lønnkammer, for både unge som eldre, og i fellesskap - familier, bibelgrupper, skolelag eller styremøter. Å be tidebønn inkluderer alle - ekskluderer ingen.

Boken inneholder tidebønn for en uke, med fire bønnetider pr dag: Laudes (morgenbønn) - Midt på dagen - Vesper (ettermiddag/kveld) - Completorium (før natten).

Tidebønn har sin opprinnelse i den jødiske tradisjons bønnetider og ble videreført av den tidlige kirke. Både Jesus og disiplene ba de gammeltestamentlige bønnene fra Salmenes bok. Apostlenes gjerninger, skriftet i Det nye testamentet som omhandler den første menighet, vitner om hvordan de første kristne, i fellesskap eller hver for seg, ba ved bestemte tider.

Bønnene er hentet fra Bibelen. Å be Guds ord er tidløst og slitesterkt. Hele spekteret av menneskelige føleleser og erfaringer får rom. Dybdene i Gud – og i oss selv – blir utforsket. Bønnen for verden blir utvidet. Vår kristne enhet fordypes.

Når vi ber tidebønn kommer vi ikke bare i forbindelse med den levende Gud, men også med alt Guds folk som over hele jorden ber de samme bønnene..
Tidebønn er laget etter mønster fra Peter Halldorf / Per Åkerlunds svenske «Tidegärd». Etter idé og i samarbeid med Helge Unneland

 
Trykket med støtte fra Stein Eirik Foss' minnefond.
 

Anmeldelser

Tekstutdrag

Forfattere / Bidragsytere:


Rune Richardsen er cand.theol. og arbeider som studieveileder på NLA i Bergen. Han er medforfatter til Bibelselskapets Evangeliesynopse.
Les mer

Andre bøker av forfatteren:


Rune Richardsen

Tidebønn

Kr ,-