Forsiden // Bøker // Klassikere og annen litt. // St. Benedikt Regel | Vita

Benedikt av Nursia , Gregor den store , Jan Schumacher

St. Benedikt Regel | Vita

Kr 268,-   Antall:

Tips en venn!
Se forsiden
Forlag: Efrem forlag
Utgivelsesdato: 08.05.2009
ISBN: 9788292922095
Språk/målform: Bokmål
Innbinding: Innbundet
Sidetall: 192
Oversetter: Mette Nygård
Beskrivelse

Denne boken inneholder både Benedikt av Nursias Regel (klosterregel) og Gregor den Stores Vita, hans biografi om St. Benedikt. Denne siste teksten kommer for føste gang på norsk i Mette Nygårs oversettelse. Som innledning får leseren del i professor Jan Schumachers innsiktsfulle, 40 siders lange, innlednede tekst om regelens tilblivelse og utbredelse i Europa. 

Reglens stryke er at den er svært berikende også for andre enn klosterfolk, og mennesker i dag. Under Piochets diktaturregime i Chile på 1970-tallet, tok studenter opp regelen som en motvekt og alternativ til tidens trussel mot samfunn og øvrig fellesskapsliv. 

I mer enn 1500 år har den hellige Benedikt av Nursias regel vært – og er – et av Europas grunnleggende kulturbærende elementer. En tydelig ramme for et fellesskap som vil virkeliggjøre et liv i kjærlighet, og regelens åpenhet som gir ulike fellesskapsformer og enkeltpersoner mulighet til å utdype sin egenart innenfor det hellige rom regelen tegner opp e dens styrke. Regelen er et verktøy for å utvirke Guds lengsel for menneskene.

600-tallets St. Gregor den stores nedtegnelser er en av de viktigste kildene til Benedikt av Nursias liv. Mette Nygård har oversatt fra latin både Bendikts regel og vitaet om ham. Vitaet fra St. Gregors «Dialoger» kommer her i norsk oversettelse for aller første gang. I tillegg gir kirkehistorikeren Jan Schumacher oss en fyldig, svært spennende og delvis utfordrende innledning til tekstene. Samlet gjør dette utgivelsen til en stor begivenhet!
 

Anmeldelser

"(...) må være blant den beste åndelige føde vi får her til lands dette året. (...) St Benedikts Regel er livsmanna for enhver kristen, den handler om den kristne vei for oss alle, og ikke minst kommer dette til uttrykk i hans understrekning av kjærligheten og gleden"

Knut Ødegård, Vårt Land 28.10.09

Tekstutdrag

Fra Prologen

Og Herren, som leter etter sin arbeider i folkemengden, roper igjen: ”Hvem er den mann som ønsker livet og gode dager?” Hvis du hører det og svarer: ”Jeg vil”, sier Gud til deg: ”Hvis du vil ha evig liv, vokt din tunge for det onde, dine lepper for svikefull tale! Sky det onde og gjør det gode. Søk fred og jag etter den.” Hvis dere gjør dette, ”hviler mine øyne på dere, og mine ører hører deres bønner, og før dere rekker å kalle på meg, vil jeg si til dere: ’Se, her er jeg.’” Kjære brødre, hva er vel lifligere enn Herrens røst, som innbyr oss? Se hvordan Herren i sin godhet viser oss livets vei. La oss derfor spenne troens og de gode gjerningers belte om livet, og gi oss i vei under evangeliets ledelse, slik at vi fortjener å få se ham som har kalt oss til sitt rike.

Forfattere / Bidragsytere:


Mette Nygård er psykiater og har i mange år virket som skribent og oversetter. Blant hennes bøker er Benedikts barn – fortellinger om å finne seg selv i andre (2002).


Innledning v/ Jan Schumacher Boken innledes med en artikkel av Jan Schumacher som er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Klosterbevegelsens historie er blant hans spesialfelt.