Forsiden // Sakprosa og essays // Biografier og memoarer // Benedikt XVI - Troens & tankens forsvarer

Benedikt XVI - Troens & tankens forsvarer

Kr 178,-   Antall:

Tips en venn!
Se forsiden
Beskrivelse

Dette er en meget interessant bok som gir god innføring i pave Benedikt XVIs teologiske ståsted.

Da Joseph Kardinal Ratzinger ble valgt til Den katolske kirkes overhode 19. april 2005, hadde han som prefekt for Troskongrega-
sjonen vært pave Johannes Paul IIs nære medarbeider gjennom mange år. I tydelig kontinuitet til sin populære polske forgjenger innledet Benedikt XVI sitt pontifikat.

Ratzinger var sentral i det forrige århundrets fornyelse av katolsk tenkning, ikke minst gjennom sitt arbeid som peritus – teologisk spesialist – for biskopene ved Det annet Vatikankonsil. Her fikk han særlig innflytelse på konstitusjonen om åpenbaringen, Dei Verbum. Mange av dem som så konsilet mer som et oppbrudd enn som kontinuitet med den kirkelige tradisjonen, har i ettertid blitt skuffet over den progressive Ratzinger da han kom i kirkelig posisjon. Men hans hensikt har hele tiden vært å ajourføre troen for verden nettopp ved å fremstille den i hele dens fylde, gjennom en kreativ anknytning til kirkefedrenes og middelalderteologenes kristosentriske skrifttolkning og liturgiske teologi – stadig sammenholdt med en åpenhet for nyere filosofi. Dette knytter seg til hans blikk for den naturlige og gudgitte sammenhengen mellom tro og fornuft.

På en klar og lettfattelig måte formidler Benedikt XVI – troens & tankens forsvarer sentrale perspektiver på Joseph Ratzingers omfattende teologiske verk. De ulike bidragene er skrevet av fagpersoner som har arbeidet inngående med tematikken.



Bokens redaktører:
Olav Hovdelien er førstelektor ved Høgskolen i Oslo. Han har tidligere redigert Fra Dante til Umberto Eco. 18 tekster om teologi og litteratur (2007), sammen med Ståle Johannes Kristiansen.

Ståle Johannes Kristiansen er Ph.D-kandidat ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært medredaktør for Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (2008).

Anmeldelser

Tekstutdrag

Forfattere / Bidragsytere: