Forsiden // Bøker // Sinn og selvutvikling // Tro – en kilde til livsmot?

Anna Dalaker

Tro – en kilde til livsmot?

Håpets mysterium når sykdom preger livet

Kr 279,-   Antall:

Tips en venn!
Bla i boken
Se forsiden
Forlag: Efrem forlag
Utgivelsesdato: 26.03.2012
ISBN: 9788292922026
Språk/målform: Bokmål
Innbinding: Heftet m/ klaffer
Sidetall: 144
Beskrivelse

Boken «Tro - en kilde til livsmot?» er skevet i et velformulert, enkelt språk. Den er bygget opp rundt intervjuer med syv personer som alle lever med langvarig sykdom. Sammen med disse viser forfatteren en mulig vei for den som må leve med sin lidelse, men samtidig søker, på mange måter paradoksalt, styrke og livsmot i sin tro. På ulike måter finner de tilbake til troen på Guds godhet og erfarer Guds nærvær. 


«Den (boken) preges ikke bare av grundig faglig arbeid, men like mye av sjelesørgerisk innlevelse og klokskap. Man ser rett og slett viktige ting tydeligere og forstår ting bedre når man følger Dalakers fremstiling ... Jeg håper Anna Dalakers bok får mange lesere. Det fortjener den.»
Fra forordet ved Leif Gunnar Engedal, professor i praktisk teologi – sjelesorg og religionspsykologi.

Boken henvender seg ikke kun til den som er direkte rammet, men også til pårørende og til ulike fagpersoner, det være seg i diakonal og annen kirkelig eller helserelatert virksomhet.  

 

Kurs i Rogaland i september 2017. Les mer her 

 
 

Den 18. og 19. april vil forfatter Anna Dalaker og tematikken som boken bringer til torgs være et sentralt element i programmet på konferansen «Tro – en kilde til livsmot» i Bergen og Stavanger. 

Anmeldelser

«Dette er kort og godt ei bok som mange bør lesa» Johannes Kleppa, Dagen.

«Boka bæres av en ærlighetsteologi som gir viktige bidrag i samtalen om hvorfor eller hvorfor ikke Gud helbreder … Boka har et budskap til alle som ønsker å leve ærlig og åpent i møte med eget og andres liv, og den anbefales herved på det varmeste.»
Eli Landro, Tidsskrift for Sjelesorg

«Den preges ikke bare av grundig faglig arbeid, men like mye av sjelesørgerisk innlevelse og klokskap. Man ser rett og slett viktige ting tydeligere og forstår ting bedre når man følger Dalakers framstilling ... Jeg håper Anna Dalakers bok får mange lesere. Det fortjener den.» Fra bokens forord ved Leif Gunnar Engedal, professor i praktisk teologi – sjelesorg og religionspsykologi

Tekstutdrag

Klikk på lenken «Bla i boken» til høyre for bokens omslagsbilde.

Forfattere / Bidragsytere:


Anna Dalaker er teolog og i dag sykehusprest ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.
Les mer