Forsiden // Sakprosa og essays // Biografier og memoarer // «Seirens krone er henlagt til alle Daniels Menn»

«Seirens krone er henlagt til alle Daniels Menn»

Kr 359,-   Antall:

Tips en venn!
Se forsiden
Beskrivelse

Søndagsskolebarna synger fortsatt «Våg å stå som Daniel», om enn ikke i språkdrakten boktittelen antyder, slik jubilanten første gang for over seksti år siden må ha hørt strofen:
«Seirens krone er henlagt til alle Daniels menn.»

Og Daniels historie gjør fortsatt inntrykk, alltid på barn og ennå på voksne.
Festskriftets redaktører skriver i sitt forord: «Det er noe paradoksalt ved at sangens budskap har blitt høyaktuelt i vår tid. Ikke minst jubilanten har fått møte makten – endog i
kirkelig utforming – på en måte som har krevd mot, lydighet og standhaftighet. Han har lært av Daniel og fulgt hans eksempel: Å bekjenne sin tro klart og uten feighet.»

Bidragsyterne i denne boken er alle Daniels menn – og kvinner – teologer, tenkere og forfattere fra ulike deler av kirkens landskap, med et knippe tekster i den kristne fordring: å forkynne livets og lærens alvor og evangeliets store glede!

 

 • OTTAR MIKAEL MYRSETH: «Sjå dagen renn i aust på ny» Kyrkjeleg strategi i ei postkristen tid 
 • ANDREAS DINGStAD: Våre fedres tro
 • BOE JOHANNES HERMANSEN: «Prest i dypet av min identitet» Et møte med jubilanten 
 • ASLE DINGSTAD: Tid for oppbrudd Foredrag på SKG-stevne 1998 
 • ØYSTEIN THELLE: En prest som vet hva prester gjør [dikt] 
 • DAGFINN STÆRK: Ved gravens rand Noen tanker ved en apostels grav
 • GÖRAN BEIJER: Som i Korint? Första Korintierbrevet aktuellt på nytt
 • ERIK HOLTH: Ex umbris et imaginibus in veritatem; John Henry Newmans vei som kirkelærer 
 • KNUT HJEMDAL: Korsbærer for evangeliet Christen Madsen – en dansk martyr
 • DAG ØIVIND ØSTERENG: Den norske kirkes dåpspraksis – hvor tok den veien?
 •  JON KVALBEIN: Når læregrunnlaget mister betydning. Utviklingen på MF i synet på homofilt samliv 
 • OLE FREDRIK KULLERUD: Dingstad-saken Prost Asle Dingstads tilsyns- og kommunionsbrudd med tunsbergbiskop Sigurd Osberg og Lærenemndas uttalelse (1995-2000) 
 • SIGURD HAREIDE: «Det dufter alt av paradiset». Om røkelsen som nøkkel til kristen gudstjenesteforståelse
 • PETER HALLDORF: Den eukaristiska människan 
 • INGRID GJERTSEN: «Opp min sjel til sang og fryd» Om lovsangens betydning 
 • GUNNAR INNERDAL: Sannhetens ånd i kirkens rom – og utenfor 
 • ROALD N. FLEMESTAD: Hva er synd? – Hva er helliggjørelse? 
 • KNUT ALFSVÅG: Theosis og eucharisti Om tonaturkristologien som økumenisk fundament for menneskesyn og sakramentforståelse
 • LIV KJERSTI S.THORESEN: Det nytter å stå opp for menneskeverdet – aktuelle saker som vedrører livets start og slutt 
 • NINA KARIN MONSEN: Ekteskapet og kristen samvittighet 
 • THOR HENRIK WITH Kristnes ekteskap – mellom statens og kirkens rett 
 • RAGNAR ANDERSEN: Fra løse tanketråder til et evangelisk syn på Israel 
 • HANS OLAV OKKELS: Økumenik og Konfessionalitet Sandheden tro i kærlighed – nogle reflektioner 
 • ROLF GUNNAR HEITMANN: Et utvidet folk Kirkens enhet og mangfold 
   

Anmeldelser

Tekstutdrag

Forfattere / Bidragsytere: