Dagfinn Stærk

Steinene roper

Kirkens røtter i Nord-Afrika

Kr 339,-   Antall:

Last ned omslag
Tips en venn!
Se forsiden | Innhold
Forlag: Efrem forlag
Utgivelsesdato: 28.03.2017
ISBN: 9788292922378
Språk/målform: Bokmål
Innbinding: Innbundet
Sidetall: 212
Beskrivelse

 

Steinene roper
er fortellingen om kirken i Nord-Afrika. Dens historie er også vår historie – historien om vår egen kirke, dens røtter. Dette er ikke from retorikk. «Historien her belyser en rekke problemstillinger som er aktuelle for kirken til alle tider», skriver bokens forfatter i innledningen.

Menneskerettigheter og religionsfrihet måtte i det 2. århundre etterspørres og argumenteres for, kirken her ble tvunget til å behandle kirkestyre og hva kirkelig enhet er, samt spørsmål omkring dåp, tradisjon, kirkens forhold til staten og tilpasninger i det kristne livet … eller bør den troende tillitsfullt møte døden gjennom martyriet?

Her er ingen enkle svar gitt, kun eksempler på kraftig retorikk; det er fra 
juristen Tertullian (Kartago rundt år 200) vi har utsagnet: «martyrenes blod er kirkens såkorn.» Og martyrene fra Scilli og andre som fulgte i sin Mesters fotspor kunne med vektigere grunner enn oss spørre hvilket vern Gud har å tilby sine troende. En senere biskop, Cyprian, spurte sin menighet i møte med pesten om de ønsket spesialbehandling for den plagsomme scirocco-vinden også?

Dette kirkelandskapet ved Middelhavets sydlige bredder – med Kartago i dagens Tunisia som bropilar mot Roma og hovedsete for Romerrikets områder i Afrika – var et svært vitalt område i verdenskirken. Mens liturgien i Roma ennå var på gresk, foregikk den på latin i Nord-Afrika, og noen av de første bøker på latin ble skrevet her – av skikkelser som skulle bli stående som søyler i den kristne katedral – med Augustin som den mest ruvende.

Boken omhandler også tilbakegangen. Etter å ha vært betydningsfull i flere hundre år sank kirken i Nord-Arika ned i historiske lag av sand, fullstendig assimilert av den muslimske ekspansjon. Men den hadde lagt grunnlaget for mye av det som ettertidens kirker over hele verden har trodd og praktisert. Dette er det viktig å få kjennskap til, vi som så lett hopper paradis over tiden og lander alt av eventuell før-reformatorisk betydning i Roma eller i kirkens fremvekst innerst i Middelhavet.

Anmeldelser

Tekstutdrag

Forfattere / Bidragsytere:


Dagfinn Stærk (f. 1950) er bosatt i Halden. Han er redaktør av bokserien Vitnesbyrd fra kirkefedrene og har skrevet flere kirkehistoriske artikler. Initiativtager til det årlige Forum for patristiske studier i Halden. Han har bakgrunn som mangeårig pastor i Frikirken.
Les mer