Ola I. Breivega

Lutheri!

Magister Kristofers memoarar

Kr 297,-   Antall:

Tilbud! Normal pris er 339
Last ned omslag
Tips en venn!
Se forsiden
Forlag: Efrem forlag
Utgivelsesdato: 10.06.2017
ISBN: 978-82-92922-39-2
Språk/målform: Nynorsk
Innbinding: Innbundet
Sidetall: 192
Beskrivelse
«Å sjå til er landet som før. Same dalane og elvane, same fjordane og fjella. Same målet som før høyrest i bondestover og fiskarheimar og i dei gråe husklyngjene vi ikkje veit betre enn å kalla byar. Skomakarane syr sine skor, og kremmarane falbyd sitt kram. Folket tygg sin vassgraut og slurpar i seg sitt skjør. Og kvar helst det finst hus, finst det kyrkjer. Utanpå er dei òg som før. Men på innsida har noko nytt og framandt teke seg til rette. Det gamle er sundbrote og vraka; det som var noko verdt i klingande mynt, er rana og bortført til Danmark. Orda som lyder i dei før så heilage romma, er forvrengde, og songen har fått ein skjerande klang.
    Slik kunne eg halda fram – og det kjem eg til å gjera så lenge det spinn liv i meg.»

Les de første kapitlene her


Lutheri! er ein roman om den historiske magister Kristofer Rasmusson Hjort, som var leiar for ei undergrunnsrørsle av katolske prestar i Noreg nokre tiår etter reformasjonen. Avslørd og landsforvist sit han og skriv memoarane sine i Rostock. Saman med sonen har han fastna her. Ein dag dukkar fru Inger opp. Er ho det underet han har venta på?

Ho gav meg handa til helsing og neia.
   Det var godt eg fekk møta deg att, magister Kristofer.
   Eg fekk meg ikkje til å seia at eg kjende det på same måten. Men eg gjorde faktisk det.
   Så, utan innleiande ord, spurde eg kva ærend ho hadde i Rostock.
   Skal vi tala om det, magister Kristofer, trur eg det er best at unge Rasmus ikkje er til stades.


Romanen er ført i pennen av Ola I. Breivega. Han er filolog og tidligere leder av Noregs Mållag. Han har gitt ut fagbøker om nynorsk og klarspråk, men dette er hans første roman. Med sine 77 år vil han trolig være årets eldste debutant i Norge. Det er feiende flott! Gratulerer! 


 

Anmeldelser

Tekstutdrag

Forfattere / Bidragsytere:


Ola I. Breivega er filolog og tidligere leder av Noregs Mållag. Han har gitt ut fagbøker om nynotsk og klarspråk, men på Efrem forlag utgir han sin første roman. Med sine 77 år vil han trolig være årets eldste debutant i Norge dette året (2017)
Les mer