Forsiden / Den store fornærmelsen


Den store fornærmelsen

Forlagets nye bok om evolusjon og kristen tro er sentral i dagens VL med forside og seks temasider om ulike posisjoner ift evolusjon (og gudstro). Det startet med en side 3 kommentar om tro og fornærmelse…

Det er forskjell på evolusjon og evolusjon. Vitenskapen er ikke opptatt av hvorvidt det finnes en intelligens bak universet, eller skaperverket som man gjerne sier når man tror på Gud. Å holde evolusjonen for sann og tro Gud står bak det hele, vil da kalles Teistisk evolusjon, selv når man mener vår tilværelse er blitt til ‘tilfeldig’, gjennom mutasjoner og naturlig utvalg – på lik linje med vitenskapen.

Et aktuelt spørsmål
 er fortsatt hvorvidt evolusjonslæren rent faktisk har støtte fra kristent hold eller ei – egentlig! Altså om man aksepterer evolusjonslæren, eller man heller tror mennesket er tilført skaperverket ved ‘Guds finger’, Guds direkte styring; mye fysisk felles med dyrene, joda, men likevel skapt senere, og helt spesielt. Det er ikke evolusjon. Det er såkalt Intelligent Design. Men i boken dette handler om, "Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler!", tilbakevises som ikke vitenskapelig holdbart både Intelligent Design og kreasjonisme, at alt liv er skapt direkte og tidsmessig i tråd med Bibelens skapelsesberetning på ‘6 dager’ (6000 år). 


Fra The Big Bang
og til dette øyeblikk, vil altså evolusjon og teistisk evolsujon sammenfalle i teorien om at det materielle rommet som universet, solen og jorden med sin måne kom til å danne, selv har "kalt frem" livet slik vi kjenner det – du og jeg. Rent bibelsk kan en god referanse være 1. Mosebok 1 der det står at «…Gud (har) gitt naturen makt til å bære frem alle levende skapninger.»

Boken «Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler!» sin posisjon er derfor at mennesket er blitt til ved evolusjon uten Guds direkte ‘berøring’ eller ‘korrigering’ (etter The Big Bang). Gud har ikke berørt naturhistorien, kun samfunnshistorien – og kanskje i mindre grad enn man skulle ønske (noe boken også berører) lidelsen eller ‘det ondes problem’.

«Den store fornærmelsen» Allerede uken før ble boken nevnt i avisen på side 3 i en kommentar av Didrik Søderlind, redaktør for Humanist, der han åpner med å si: «Kreasjonismen gjør at jo bedre vitenskapen blir, jo stusseligere blir troen. Det er en fornærmelse mot dem som skrev de hellige skriftene.» Han tar utgangspunkt i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Scienific American:

[ Åpne og les Søderlinds kommentar (pdf, markert tekst er fra forlaget) ]
 

«Nå melder oktobernummeret av Scientific American at en annen form for vitenskapsfiendtlighet er på vei til Europa. “Creationism invades Europe” roper overskriften. Kreasjonismen vil at man skal lese den dypt poetiske skapelsesberetningen i Første mosebok som om den var en vitenskapelig tekst.»


Boken til Davidsen / Ottosen Søvik omtaler denne retningen og en nyere posisjon i mer vitenskapelig støpning, såkalt Intelligent Design (ID). Denne retningen mener det står en intelligent skaper bak tilværelsen – noe selvsagt også forfatterne bak Efrem forlags nye bok mener, og at dette er Gud – mens ID, i tråd med vitenskapelig tenkning i bunn og grunn ikke er (eller burde være) opptatt av hvem denne intelligensen representerer, slik vitenskapen jo stiller seg til guds-spørsmålet. Derfor har ID også ateister blant sine tillhengere. Men de aktive ID-tillhengere i debatten her til lander kristne, og gjerne i en  hybrid posisjon mellom kreasjonisme og ren ID. 


Boken "Evolusjon eller kristen tro? – Ja takk, begge deler!» gir en god oversikt over disse posisjonene. Den tilbakeviser både kreasjonismen og ID, basert på den brede evidens for evolusjonslæren vitenskapen kan legge fram. «Verdens best underbygde teori» er zoolog Petter Bøckman i dagens Vårt Land og sammenligner den bla. med teorien om kontinentaldriften (som det neppe er mye motstand rundt). Bjørn Are Davisen sier i samme sak at kreasjonisme ikke engang er konservativt, men reaksjonært. Det er noe ‘nymotens tøv’ kan vi sleivete si. For boken beretter også om kirkens (sunne !) forhold til vitenskapen rent historisk, og ikke minst:

Hele bokens del II er viet spørsmålet om en aksept for evolsujonsteorien får noen virkning for kristen tro. Rakner den? Hva da med Adam og Eva, syndefall og arvesynd, om vi er skapt i Gud bilde, om Jesu soning og oppstandelse, evangeliet og evig liv. Dette og mer svarer boken grundig på. 

Kjøp den her. 

 

Om forlagene

Handleguide

Lenker

Nyheter |

Arkiv

Yes! Efrem forlags første roman for voksne – første anmeldelse: «Solid»

Les mer...

Endelig! Romanen «Lutheri!» er ført i pennen av Ola I. Breivega, filolog og tidligere leder av Noregs Mållag. Han har før gitt ut fagbøker om nynorsk og klarspråk, men dette er hans første roman. Med sine 77 år vil han trolig være årets eldste debutant i Norge. Det er feiende flott! Gratulerer!

Les mer...


Motta vårt nyhetsbrev


Kunder
Registrerte MailMojo
Test Efrem


Nå: Portofri A-post!

Bøker til ordinær pris sendes alltid portofritt.

Les mer...

Følg Efrem på FacebookLes mer...