Forsiden / Nyheter / Efrem forlags første roman for voksne!


Efrem forlags første roman for voksne!

Endelig! Romanen «Lutheri!» er ført i pennen av Ola I. Breivega, filolog og tidligere leder av Noregs Mållag. Han har før gitt ut fagbøker om nynorsk og klarspråk, men dette er hans første roman. Med sine 77 år vil han trolig være årets eldste debutant i Norge. Det er feiende flott! Gratulerer!

LUTHERI! er ein roman om den historiske magister Kristofer Rasmusson Hjort, som var leder for en undergrunnsbevegelse av katolske prester i Norge noen tiår etter reformasjonen. Avslørt og landsforvist sittter han og skriver sine memoarer i Rostock (Tyskland). Sammen med sønnen er det her han er blitt værende i usikkerhet om hvordan framtiden blir. Ein dag dukker fru Inger opp. Er hun det underet han har ventet på? 

Ho gav meg handa til helsing og neia.
   Det var godt eg fekk møta deg att, magister Kristofer.
   Eg fekk meg ikkje til å seia at eg kjende det på same måten. Men eg gjorde faktisk det. 
   Så, utan innleiande ord, spurde eg kva ærend ho hadde i Rostock.
   Skal vi tala om det, magister Kristofer, trur eg det er best at unge Rasmus ikkje er til stades.

Romanen starter med at Kristofer blir forhørt etter mistanke om papisme, han er da slotttsprest på Akershus og bosatt i Sørkedalen nord for Oslo. På en vakker poetisk måte, med fast, fin rytmikk og en undeliggende klang av forakt som hovedpersonen ikke hindrer 
stadig bobler opp til overflaten, fører forfatter Ola I. Breivega lesen inn i atmosfræren etter reformasjonen, slik Kristofer og andre opplever tiden:

«Å sjå til er landet som før. Same dalane og elvane, same fjordane og fjella. Same målet som før høyrest i bondestover og fiskarheimar og i dei gråe husklyngjene vi ikkje veit betre enn å kalla byar. Skomakarane syr sine skor, og kremmarane falbyd sitt kram. Folket tygg sin vassgraut og slurpar i seg sitt skjør. Og kvar helst det finst hus, finst det kyrkjer. Utanpå er dei òg som før. Men på innsida har noko nytt og framandt teke seg til rette. Det gamle er sundbrote og vraka; det som var noko verdt i klingande mynt, er rana og bortført til Danmark. Orda som lyder i dei før så heilage romma, er forvrengde, og songen har fått ein skjerande klang.
    Slik kunne eg halda fram – og det kjem eg til å gjera så lenge det spinn liv i meg.» 

Kjøp romanen her

Om forlagene

Handleguide

Lenker

Nyheter |

Arkiv

Sara Løkvik Husby (32) sin debutroman viser den harde veien til selvforglemmelse, med et tema utspilt til alle tider og overalt; forelskelsens bitre bakside. Men også den kan gi ny retning, ny innsikt.

Les mer...

Efrem forlags første roman for voksne med terningkast 5 i Tønsberg blad og glimrende anmeldelse i Vårt Land.

Les mer...


Motta vårt nyhetsbrev


Kunder
Registrerte MailMojo
Test Efrem


Årets bøker portofritt!

Også bøker til ordinær pris sendes portofritt.

Les mer...

Følg Efrem på FacebookLes mer...