Forsiden / Medietek / Spiritualitet

Spiritualitet

Det er ulike meninger om hva ordet spiritualitet dekker. Noen mener vårt språk allerede har andre ord som like godt beskriver det ordet er ment å favne. Problemet med disse (gamle) ordene er gjerne at de enten har mistet sitt egentlige innhold og kommuniserer ikke lenger de positive aspektene det har til hensikt å formidle. Ord som åndelighet (den mest dekkende oversettelsen) kan virke livsfjern, fromhet / fromhetsliv blir for knyttet til moral og konformitet og etterfølgelse får kanskje operasjonelt en litt ubalansert retning mot aktivisme – selv om den barmhjertige handling absolutt hører inn i begrepet spiritualitet.

Enkelt sagt er spiritualitet det i vårt liv som vi lar være vårt svar på Guds invitasjon til en gjensidig kontakt. Vi inkluderer altså i vår spiritualitet elementer som viser hvordan vi tror Gud kommuniserer med oss. Vår spiritualitet er hvordan vi uttrykker vår relasjon til Gud.

Vårt svar (spiritualitet) kan endre karakter over tid, noe som kan være et helt naturlig svar på Guds vilje, og den kan utfolde seg i dybde innenfor den spiritualitet vi i størst grad lar få prege oss. Dybden kan være naturlig varierende i.f.t livssituasjon og omgivelser, og trenger ikke være av samme grad til de ulike tider. 

Spiritualitet er derfor ikke ensbetydende med vår kjærlighet til Gud, som kan være sterk, selv om vårt åndelige liv ikke alltid er like preget (tilsynelatende) av vår spiritualitet. Målet, eller veien, for sann kristen spiritualitet vil alltid være en parallell til Kristi etterfølgelse og kjærlighet til sin himmelske Far, og hans ord om at Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft – og din neste som deg selv. Slik blir frelsen en prosess, i forlengelsen av Paulus ord om bekjennelsen (Rom 10, 10): Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.   

Jesus levde selv i ubetinget kjærlighet til sin himmelske Far og sine jordiske søsken. Kristen spiritualitet går ut på å ville dette, i tro på at denne evnen blir gitt oss i vår åpenhet, til først å fremst å leve den ut i livets enkle sammenhenger. Kjærligheten må begynne der du bor sa Mor Teresa.  

Noen spiritualiteter har tydeligere profil enn andre. Mange vil knytte spesielle bilder til fransiskansk, keltisk eller liturgisk  spiritualietet eller ved ord som Ørkenfedrene, Jesusbønnen, Rosenkransen etc. Vi vil etterhvert beskrive ulike trekk ved de mest vanlige spiritualiteter i den kristne kirke. 

Den første vi presenterer er:
Benediktinsk spiritualitet - gjennom de 7 trinn fra boken Ditt hellige rom av Abbed Christopher Jamison

 

Om forlagene

Handleguide

Lenker

Nyheter |

Arkiv

Når Efrem forlags første roman for voksne får gode anmeldelser i både Vårt Land, Tønsberg blad (terningkast 5) og sist Dagen, og endatil blir innkjøpt av kulturrådet, er det bare å glede seg.

Les mer...

Debattredaktør i Dagen, Tarjei Gilje, har valgt Årets bøker. To av syv er utgitt på Efrem forlag. Dagfinn Stærks dokumentariske «Steinene roper» er blant de utvalgte – og Dag Øivind Østerengs biografiske «Fra Luther til Peter» er hans klare favoritt.

Les mer...


Motta vårt nyhetsbrev


Kunder
Registrerte MailMojo
Test Efrem


Årets bøker portofritt!

Også bøker til ordinær pris sendes portofritt.

Les mer...

Følg Efrem på FacebookLes mer...