Evolusjon eller kristen tro? Ja takk, begge deler!Bjørn Are Davidsen | Atle Ottesen Søvik
EVOLUSJON ELLER KRISTEN TRO? – Ja takk, begge deler! | Om fornuft, vitenskap og tro.   

«kristne forskere ser Guds storhet i naturvitenskapens fremskritt.» 
Tom Arne Møllerbråten, STEG

  • Tror vi at kirken alltid har tolket Bibelen ut ifra naturvitenskapen? Denne boken hevder at nettopp det er sant. Kirken har det. Alt annet er myte. Hva med i dag, oppfattes tro og vitenskap som motsetninger?

    Stadig flere hevder evolusjonslæren er gått ut på dato. Forfatterne av denne boken svarer derfor på motargumenter fra kreasjonisme og Intelligent  design og viser hvor deres modeller svikter. Men hva er egentlig evolusjon, truer det troen på en skapergud? Som bokens forfattere hevder, er mennesket blitt dannet - to øyne, fem fingre, bevissthet og underbevissthet - uten direkte styring, ved ‘tilfeldigheter’! Det er evolusjon. Så hvor blir det av Gud da? Hva med syndefall og arvesynd? For ikke å nevne det viktigste av alt: Bibelens evangelium, frelsen! Hva med evig liv? At mennesket er skapt i Guds bilde - rokker evolusjonen ved det?

    I denne boken blir nye og uvante tanker om menneskets antropologi løftet fram. Det diskuteres om mennesket har sjel. Om det har ånd. Les om nyere hjerneforskning og om hvordan moderne vitenskap og Bibelens  menneskesyn kan forenes. Dette er spennende lesning!


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.