Hvor ble du av, mitt barn? : Om kirkens behandling av dødfødteBent-Inge Misje
HVOR BLE DU AV, MITT BARN? | Om kirkens behandling av dødfødte 

Hvor ble det av mitt barn? Mange foreldre til dødfødte har stilt seg spørsmålet. En mor stilte det til en kirkeverge tidlig på 2000-tallet. Men det var ikke tillatt dengang å påvise hvor hennes dødfødte barn var gravlagt. 

I denne boken kommer en rekke foreldre til orde med sin historie – om opplevelsen før, under og etter fødselen av et dødfødt barn. 

Behandlingen av dødfødte, helt fra da de første kristne kirkegårder ble etablert i landet og til nyere tid med ansvaret lagt til helseforetakene, er en historie med rystende trekk. 

 

«Sterkt om dødfødte barn»
Johannes Kleppa, Dagen

«Det er helt på sin plass at Den norske kirke nå gjør opp for sine tidligere feil ved å gjennomføre symbolske gravferder.»
Vårt Land på lederplass (om boken)

 

 • Tidligere var det vanlig med hjemmefødsel, og et dødfødt barn ble gravlagt i kisten til en avdød voksen. Da sykehusene overtok ansvaret for fødsler, videreførte man langt på vei denne praksisen, men anonymisert. 

  I Hvor ble du av, mitt barn? lar forfatter Bent-Inge Misje en rekke foreldre til dødfødte komme til orde. De beretter om sine opplevelser før, under og etter fødselen, om sorgprosess uten et sted å minnes sitt barn og en, for noen, gnagende usikkerhet; dødfødte kunne på sykehusene bli håndtert på samme måte som aborterte fostre. 

  Forfatteren undersøker og berører en rekke spørsmål:

  – Hvordan har kirkens syn på dødfødte og barn som døde uten å bli døpt, endret seg over tid?

  – Hvilket syn har samfunnet hatt på dødfødte?

  – Hvilke forskjeller finner vi i mors og fars opplevelse ved dødfødsel? 

  – Hvordan skal kirken forholde seg til at det nå tilbys gravferd også etter provosert abort? 

  Forfatter Bent-Inge Misje mottok Olavsstipendet for sitt arbeid med disse spørsmålene.   

Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.