Veien og målet. En konversjonshistorieBernt T. Oftestad
VEIEN OG MÅLET | En konversjonshistorie 

Bernt T. Oftestad beretter om sin vei til Den katolske kirke. Fra en tidlig gryende interesse allerede som ung gutt, til gleden i den kristne kirkes fylde. Men med erfaringer fra norsk kirke- og kulturliv gjennom flere tiår, inviterer Oftestad også leseren med på en interessant kirkehistorisk og åndshistorisk reise. 

   


  • 28. august 2000 konverterte professor Bernt T. Oftestad ved Det teologiske menighetsfakultet (i dag MF Vitenskapelig Høyskole) til Den katolske kirke. Dette var en hendelse som vakte oppsikt – ikke bare i kirkelandskapet. Aldri før hadde en norsk professor i teologi og dertil prestelærer forlatt sin stilling for å bli katolikk!

   I denne boken forteller Oftestad om sin vei til katolisismen. Den gikk fra et vanlig lavkirkelig miljø i Indre Østfold med oppvekst i kirke og bede-hus, til menigheten i St. Olav domkirke i Oslo. Konversjonen var en frukt av en teologisk utvikling bort fra protestantis-men og frem til katolsk tro og liv i Kirkens sakramentale fellesskap.

  • En personlig reise med erfaringer fra norsk kirke- og kulturliv gjennom flere tiår. Slik blir bokens kontekst også en kirkehistorisk og åndshistorisk beretning.

  •  

   Utgivelsesdato: 15.10.2021

   • ISBN 978-82-92922-78-1

   • Språk: Bokmål

   Innbinding: Innbundet

   Sidetall: 240

  • «Oftestad er ein uvanleg lærd og reflektert mann og teolog, så dette måtte verta lærerikt og spennande»
   Johannes Kleppa, Dagen

  • Bernt T. Oftestad er teolog og professor i kirkehistorie og har forsket på norsk og europeisk kirke- og teologihistorie (protestantisk og katolsk), med vekt på nyere tid og reformasjonen. Han er medlem av Det Kongelig Norske Videnskabers Selskab og mangeårig søndagsskolelærer. 

    

    


    


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.