Deltakelsens mysterium : Korsets mening og troens fornuftLast ned omslag: 

 

Svein Rise
DELTAKELSENS MYSTERIUM | Korsets mening og troens fornuft

«moderne mennesker [trenger] noen ganger moderne teologi for å være tradisjonelle i troen. Rise er ikke redd for å øse visdom fra teologer fra det 20 århundre … denne boken er forfriskende.»
William Skolt Grotås, Dagen

Å tro er noe mer enn erkjennelse og tanker; «troen er deltakelse», sier Svein Rise i boken Deltakelsens mysterium. I dette perspektivet tar han oss med dypere inn i troens verden. Han peker på troen som intet mindre enn deltakelse i Gud. Innsikt i hva det betyr, er bokens sentrale innhold.

«Svein Rise har skrevet en viktig bok. Han tar oss med inn i korsets mysterium på en måte som åpner for ny forståelse. Disse sidene fortjener tid og oppmerksomhet.»
Halvor Nordhaug, biskop emeritus i Den norske kirke

«Svein Rise øser visdom fra mange kilder og åpner opp en enestående perspektivrikdom på hva det vil si å leve troens liv.» 
Dag Øivind Østereng, stipendiat og katolsk teolog


At fremtidens kristne, for i det hele tatt å finnes, må ha erfart Gud, ‘være en mystiker’, er en erkjennelse fra en av nittenhundretallets fremste teologer, Karl Rahner (1904–1984) – som Svein Rise har skrevet avhandling om. Rahner ble særlig verdsatt for evnen til å forene tro og tanke, kristen kunnskap og spiritualitet i sine bøker.

Deltakelsens mysterium er en slik bok.

Les utdrag her (pdf)


 

 • Å tro på Gud er noe langt mer enn å erkjenne at Gud finnes. «Å tro er å se», sier den franske filosofen Jean-Luc Marion. Og Anselm av Canterbury er kjent for sine berømte ord: «Jeg tror for å forstå.» Troen lodder dypere i tilværelsen enn tanken og fornuften, uten å fornekte hverken tanken eller fornuften.

  Men tro er noe mer enn erkjennelse og tanker; troen er deltakelse, sier Svein Rise i boken Deltakelsens mysterium – korsets mening og troens fornuft. I dette perspektivet tar han oss med dypere inn i troens verden. Han peker på troen som intet mindre enn deltakelse i Gud. Innsikt i hva det betyr, er bokens sentrale innhold.

  «Svein Rise har skrevet en viktig bok. Han tar oss med inn i korsets mysterium på en måte som åpner for ny forståelse. Rise vil imidlertid ikke bare at vi skal forstå, men trekkes eksistensielt inn som deltakere i dette mysteriet. Alle, også fagteologer, vil ha utbytte av å lese denne boken. Men den bør ikke leses for fort. Disse sidene fortjener tid og oppmerksomhet.»
  Halvor Nordhaug, biskop emeritus i Den norske kirke.

 • «Svein Rise øser visdom fra mange kilder og åpner opp en enestående perspektivrikdom på hva det vil si å leve troens liv. Det er å se seg selv som deltaker i tilværelsens store fortelling. Den handler om oss. Rises bok åpenbarer dyp livsvisdom som samtidig er dype åndelige sannheter. Å delta i Gud er å komme tett på livet, så tett som det overhode er mulig å komme.»
  Dag Øivind Østereng, stipendiat og katolsk teolog

 • At fremtidens kristne, for i det hele tatt å finnes, må ha erfart Gud, være en mystiker, er en erkjennelse fra en av nittenhundretallets fremste teologer, Karl Rahner (1904–1984). Rahner ble særlig verdsatt for evnen til å forene tro og tanke, kristen kunnskap og spiritualitet i sine bøker.

  Deltakelsens mysterium er en slik bok.Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.