Tertullian 
FORSVARSSKRIFT FOR DE KRISTNE 

Med innledning av Dagfinn Stærk som er redaktør for serien Vitnesbyrd fra kirke­fedrene. Serien henter fram tekster fra oldkirken med perspektiver som på særlig måte har fått ny aktualitet i vår tid.

I 2024 har følgende skrifter kommet ut: 

Augustin: Tro håp og kjærlighet, En håndbok i kristendom
Athanasius: Gud Ord ble menneske 
Kyrill av Jerusalem: Dåpskatekeser 
Tertullian: Forsvarsskrift for de kristne

Tertullian var advokat, og hans Forsvarsskrift for de kristne fra år 197 e.Kr. består av 50 kapitler der han tilbakeviser angrepene på de kristne og deres tro og forklarer hva kristen tro egentlig består i. Skriftet formidler en bemerkelsesverdig tidlig argumentasjon for fri religionsutøvelse.   

«Å berøve folk sin religionsfrihet må vel også høre med til dette å krenke religionen. Man forbyr den frie tilbedelsen av guddommen så jeg ikke får tilbe hvem jeg vil. Isteden tvinges jeg til å tilbe dem jeg ikke vil. Men ikke engang et menneske ønsker å bli tilbedt av noen mot deres egen vilje.»


  • «Derfor, hvis universet helt fra begynnelsen av har vært innrettet og ordnet etter fornuftige lover for å fungere slik det skal, er det ingen grunn til å gjøre mennesker til guder. Det ansvar og den myndighet dere har gitt dem, har fra begynnelsen av blitt ivaretatt godt nok uten hjelp de gudene dere har utnevnt.

    Vi dyrker én Gud, han som av intet skapte hele dette univers med alle sine elementer, legemer og ånder. Med sitt ord befalte han, med sin visdom ordnet han, med sin kraft gjennomførte han det – alt til ære for sin majestet.

    Vi er altså forenet i sjel og sinn, og vi har ingen betenkeligheter med å ha våre eiendeler felles. Vi har alt felles, unntatt våre koner. På det eneste område der alle deler med hverandre, gjør vi det ikke.»Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.