Athanasius 
GUDS ORD BLE MENNESKE 

Med innledning av Dagfinn Stærk som er redaktør for serien Vitnesbyrd fra kirke­fedrene. Serien henter fram tekster fra oldkirken med perspektiver som på særlig måte har fått ny aktualitet i vår tid. 

I 2024 har følgende skrifter kommet ut: 

Kyrill av Jerusalem: Dåpskatekeser 
Tertullian: Forsvarsskrift for de kristne
Augustin: Tro håp og kjærlighet · En håndbok i kristendom
Athanasius: Gud Ord ble menneske

Athanasius ble biskop i Alexandria før han var 30 år. Skriftet «Guds Ord ble menneske» blir regnet som et av hans ungdomsskrifter og kan tidfestes til mellom 318 og 320. Nettopp fordi skriftet ikke har en direkte polemikk mot den kirkelige og teologiske motstanderen Arius og hans kristologi, er det grunn til å tro at det er skrevet før det store Kirkemøtet i Nikea i år 325.  


  • Kirkemøtet i Nikea var samtidig foranlediget av innenrikspolitiske hensyn i Romerriket og en reell uenighet om Kristi guddommelighet og hans relasjon til Faderen. Athanasius skulle blir den som sterkere enn noen andre fremholdt den ortodokse lære om Sønnens guddommelighet og vesenslikhet med Faderen.

    Dette fikk også. praktiske følger da det viste seg at arianerne over tid fikk problemer med tilbedelsen av Kristus, og Athanasius klargjør tidlig i boken at det er selve frelsen som står på spill hvis Jesus var en representant og ikke Gud selv.Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.