Begynnelser – Johannesevangeliet som fortelling, dialog og dramaLars J. Danbolt | Øystein Wang 
BEGYNNELSER | Johannesevangeliet som fortelling, dialog og drama 

«Kva skal vi likna denne boka med? Kanskje med mat som er blitt til etter nøye innsamling av råstoff, og deretter langsam koking fram mot ein velsmakande rett?»
Egil Morland, Dagen

«Hvor skal man begynne? … et overflødighetshorn som øser av mange ulike kilder […] Det er ikke barnetroen som næres gjennom denne boka, men en tro som er klar for å ta et skritt videre, på søken etter en Gud som ikke befinner seg trygt plassert i himmelen, men midt i det hverdagslige menneskelivet.»
Astrid Sætrang Morvik, prest.no

 

• Vi har valgt å tilby boka i to utgaver: Heftet (for sekk og skulderveske …) og innbundet; en markant bok for stuas bokhylle!  

«Forfatterne beveger seg med letthet mellom ulike sjangre uten å miste fotfestet, Boken er original. Det er modig utført, ‘himla bra!’»
Owe Wikström (svensk forfatter med en rekke utgivelser oversatt til norsk)

Hva er det ved Johannesevangeliet som gjør det så fascinerende?
Gjennom et intenst dramatisk forløp går Johannesevangeliet inn på de grunnleggende spørsmålene om godt og ondt, frihet og identitet, sannhet og kjærlighet, svik og krenkelser – om hva det vil si å være menneske i relasjoner til andre. Johannesevangeliet skiller seg fra de andre evangelieskriftene i Bibelen.

Guds nærvær tolkes gjennom bilder og erfaringer fra menneskers dagligliv, og det er kun ett bud som gjelder: Å elske hverandre!

Øystein Wang og Lars Johan Danbolt har skrevet en bok for alle som er interessert i å utforske et av de mest betydningsfulle antikke skriftene, preget av både jødiske og greske kontekster, og med stor betydning for kristen kultur og identitetsdannelse gjennom 2000 år. En bok for enhver som er interessert i Bibelens tekster.

Utgivelse: 24. august 2020.  

  • Dette er den første faglige boka på norsk om Johannesevangeliet siden 1970-tallet. Her utforskes Johannesevangeliet fra narrative og dramateoretiske tilnærminger.
  • Kan skriftet forstås i lys av greske tragedier og helteepos? Hva gjør det med lesningen av Johannesevangeliet om vi tenker oss at vi som lesere er tilskuere til en rekke scener med mange ulike karakterer, dialoger, konfrontasjoner eller mirakler og uttrykk for tro? Hva preger et gudsbilde som framstilles både gjennom jødiske og greske analogier?

   Tre viktige deler av teksten, Jesu offentlige virke, rettshistorien og oppstandelseshistorien starter med dialoger med samme oppbygning. Vi kaller dem begynnelsesdialoger, og sentrale temaer som introduseres og utvikles gjennom skriftet er det å være eksistensielt søkende, identitetsdannelse, tilhørighet og det å «se tegnene» og gjenkjenne Gud i menneskers allmenne livserfaringer.

   Hva skjer når gamle forestillinger som Herre og tjener erstattes av relasjonelle metaforer som Far og venner? Eller når Gud med navnet «Jeg er» som Moses fikk sitt kall fra til å frigjøre israelittene fra Faraos slaveri i Egypt, selv frigjøres fra en streng tempelkult og tolkes gjennom metaforer som gjeter, sauer, vin, brød, lys og liv og kvaliteter som sannhet og kjærlighet? Eller når det kun er ett bud som gjelder: Å elske hverandre.

   Forfatternes ambisjon har vært å skrive i et populærfaglig format. De har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.                 

 

 


 


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.