Kyrill av Jerusalem 
DÅPSKATEKESER

Med innledning av Dagfinn Stærk som er redaktør for serien Vitnesbyrd fra kirke­fedrene. Serien henter fram tekster fra oldkirken med perspektiver som på særlig måte har fått ny aktualitet i vår tid. 

I 2024 har følgende skrifter kommet ut: 

Augustin: Tro håp og kjærlighet, En håndbok i kristendom 
Tertullian: Forsvar for de kristne
Athanasius: Gud Ord ble menneske 
Kyrill av Jerusalem: Dåpskatekeser 

Denne boken inneholder dåpsundervisningen som biskop Kyrill av Jerusalem holdt i siste halvdel av 300-tallet, en klassiker innen oldkirkens dåpstekster. Leseren får også en presentasjon av denne fargerike biskopen som igjen gjorde Jerusalem til et kirkelig kraftsenter.  


  • Til enhver tid er trosopplæring på dagsorden, derfor er dette vitnesbyrdet fra oldkirken en inspirasjon til en frimodig fornyelse av kirkens dåpspraksis.

    Seriens redaktør, Dagfinn Stærk, omtaler skriftet slik i sitt innledende kapittel, «Modermenighetens biskop»:

    «Kyrills katekeser er et interessant historisk dokument. Det gir oss innblikk i den undervisning kirken i Jerusalem og andre steder ga sine dåpskandidater. Men historie på sitt beste er alltid mer enn historien alene. Den påvirker oss. Utfordrer oss. Får oss til å tenke etter, reflektere, se oss selv og vår egen tid i et større perspektiv. Kyrills katekeser er et slikt historisk dokument. Selv om det er nær 1700 år siden det ble nedskrevet, er skriftet mer aktuelt enn noen gang.»

    .Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.