Skal kvinnene tie?Knut Alfsvåg mfl. (red.)
SKAL KVINNENE TIE? | Om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste

«Vi får sammantaget en grundlig belysning av frågan ”Skal kvinnene tie?” så att Guds omsorg om Kyrkan framstår ännu tydligare. Boken är som en härlig ”sunnanvind” (Höga Visan 4:16).»
Maria Birgersson, diakonisse, Immanuelsforsamlingen i Göteborg

Boken er utgitt av FBB – Foreningen for Bibel og Bekjennelse – som selv er redaksjonelt ansvarlig for bokens innhold. 

Bla i boken og les utdrag (på Issuu) her
Bokens innhold og forfattere: åpne pdf her

 • Er ordinasjon av kvinner til prestetjeneste et problem eller en velsignelse? Svaret vil variere etter hvem en spør. I Den norske kirke er det i dag få som betrakter dette som et problem. Derimot er dette langt fra selvfølgelig i andre deler av kirkelandskapet.

  I flere lutherske frikirker og forsamlinger ordinerer en ikke kvinner. Kvinnelige prester er heller ikke innført i alle andre protestantiske kirker, og utenfor den protestantiske konteksten er det høyst unormalt.

  Kvinnefrigjøringen har bragt mye rett og godt med seg, og det er ingen som ønsker å skru tiden tilbake til den gang kvinner hverken hadde stemmerett eller høyere utdannelse. Kvinners tjeneste i kirken er viktig, og det gjelder også de kvinnelige teologene. Men hvorfor er det slik at kirken historisk sett bare har latt menn ordinere til prester, og hvorfor fastholder det store flertall av kristne dette fremdeles?

  En forutsetning for å føre en saklig og informert debatt om dette spørsmålet, er at en kjenner til hva disse argumentene er. Denne artikkelsamlingen, forfattet av både kvinner og menn, er ment som et bidrag til dette. Jesus og apostlene innfører en forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder tjenesten i menighetene, begrunnet på en slik måte at vi ikke bare kan se bort fra den i dag.

  Denne boken ønsker å stimulere til samtale. Det er grunn til å spørre om vi mister noe vesentlig hvis debatten om kvinners prestetjeneste forstummer.

  Boken er utgitt av FBB – Foreningen for Bibel og Bekjennelse

 

«


 


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.