Augustin 
TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET | En håndbok i kristendom

Med innledning av Dagfinn Stærk som er redaktør for serien Vitnesbyrd fra kirke­fedrene. Serien henter fram tekster fra oldkirken med perspektiver som på særlig måte har fått ny aktualitet i vår tid.

I 2024 har følgende skrifter kommet ut: 

Athanasius: Gud Ord ble menneske 
Kyrill av Jerusalem: Dåpskatekeser 
Tertullian: Forsvarsskrift for de kristne
Augustin: Tro håp og kjærlighet · En håndbok i kristendom

Skriftet Tro, håp og kjærlighet ble skrevet av Augustin like etter år 420 og har fra middelalderen av vært delt opp i 122 avsnitt. Boken er nærmest en liten dogmatikk som beskriver hva som er kjernen i en sann gudsdyrkelse, nemlig tro, håp og kjærlighet. Derfor fikk den under­tittelen: En håndbok i kristendom.  


  • Augustin har hatt enorm betydning for så vel sin samtid som ettertid. Trond Berg Eriksen, en profil i idéhistoriefaget, skriver i boken Det urolige hjertet: «Augustin har i mer enn tusen år hatt en liten, trofast gjeng av ordensbrødre som har reklamert for ham. Men nå synes tenkeren Augustin å sprenge sine kirkelige lenker og siteres like hyppig av språkfilosofer, retorikkhistorikere, estetikere og psykologer.»

    « … Hvis jeg så svarer at Gud bør tilbes med tro, håp og kjærlighet, vil du vel si at et slikt svar er altfor kort. Du vil da be meg utdype nærmere hva dette innebærer. Hva skal vi tro? Hva skal vi håpe på? Hva skal vi elske? Når jeg har forklart dette, vil du ha fått svar på det du spurte om i ditt brev.

    Vi bør ikke være bekymret om en kristen er uvitende om elementenes antall og makt; om stjernenes baner, orden og formørkelse; om himlenes utforming; om dyreartene og deres ulikheter [ ... ] For den kristne er det nok å tro at opphavet til alt det skapte, både de himmelske og de jordiske, det synlige og usynlige, er Skaperens godhet, den ene, sanne Gud.»Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.