Var Paulus kristen? : Har kirken forstått hans teologi og tro?Last ned omslag: 

 

Karl Olav Sandes 
VAR PAULUS KRISTEN? | Har kirken forstått hans teologi og tro?

Martin Luther og reformasjonen elsket Paulus. Kirkene (i hvert fall i vår del av kristenheten) elsker Luthers Paulus. Spørsmålet er dette: Elsker vi Paulus slik han historisk og egentlig var, og slik han tenkte?

Var Paulus kristen? er en kritisk presentasjon både av tradisjonens Paulus og av nyere debatt om apostelens teologi. Forfatteren bringer utfordrende tanker til torgs. Tanker om kristen tro man må ta stilling til.
 

Ikke minst er dette en bok om å finne tilbake til Paulus’ forståelse av nåden. 

 

«… givende for alle som vil tenke om kristen tro og om forholdet mellom kristne og jøder.»
Erling Rimehaug, Vårt Land 

«Den fortener både å lesast og drøftast!»
Egil Morland, Dagen

«Boka er både en spennende presentasjon og vurdering av viktige retninger i bibelforskning og et appetittvekkende eksempel på at eksegetisk arbeid kan gjøres engasjerende og relevant. Herved varmt anbefalt!»
Ivar Smedsrød, Presteforeningen (prest.no)

 

  • I norsk kirkelig tradisjon har Paulus og brevene hans spilt en viktig rolle, med en måte å tolke Paulus på som har gått i arv, både blant teologer og bibellesere.


    Den protestantiske tradisjonen er særlig knyttet til det han skriver om loven (Toraen) og om rettferdiggjørelse av tro. Det er imidlertid ikke så mange som er klar over at det de siste tiårene har foregått store og intense diskusjoner om hvordan Paulus egentlig skal forståes, om vi legger til grunn hans egen tid og situasjon. Debattene berører grunnleggende ting i den kristne tro.

    Denne boken presenterer disse debattene for interesserte lesere, og gir kritiske perspektiver på dem.

    På grunnlag av samtalene med disse nye måtene å lese Paulus, utvikler boken en selvstendig oppfatning av hvordan denne eldste delen av kirkens kanon best kan forståes. Boken er et resultat av mange års arbeid med apostelen Paulus’ brev.

    Forfatterens ambisjon har vært å skrive i et populærfaglig format.


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.