Var Paulus kristen? : Har kirken forstått hans teologi og tro?Karl Olav Sandes 
VAR PAULUS KRISTEN? | Har kirken forstått hans teologi og tro?

Martin Luther og reformasjonen elsket Paulus. Kirkene (i hvert fall i vår del av kristenheten) elsker Luthers Paulus. Spørsmålet er dette: Elsker vi Paulus slik han historisk og egentlig var, og slik han tenkte?

Var Paulus kristen? er en kritisk presentasjon både av tradisjonens Paulus og av nyere debatt om apostelens teologi. Forfatteren bringer selv nye, betimelige tanker til torgs. Tanker om kristen tro man må ta stilling til.

Ikke minst er dette en bok om å finne tilbake til Paulus’ forståelse av nåden. 

 

SISTE: Boken er nå på lager og blir sendt ut fortløpende! 

NB: Vi har i dag (19. januar) fått melding om at boken nå er mindre forsinket og vil ankomme forlaget denne uken. Da sendes bestilte eksemplarer umiddelbart! 

 Vi beklager utsettelse (fra 5. til 27. januar), noe som mottatt info* skyldes korona-utfordringer der boken trykkes (Danmark): 

* «… Midt i høysesongen (november og desember) manglet vi opptil 40 medarbeidere i bokproduksjonen vår pga. korona og medarbeidere i karantene eller isolasjon. I tillegg […] innføre lange rengjøringspauser for å redusere smitterisikoen […] Dette har medført en voldsom reduksjon i vår produktivitet og følgelig mange forsinkelser for våre bokkunder.»

 

* Velg gjerne betaling med faktura. Ved direkte betaling (bank-/kredittkort) vil kortinnløser (Stripe) belaste benyttet kort innen én uke, slik forlagets avtale med Stripe er definert. Ved avbestilling etter den tid, vil Efrem forlag tilbakebetale beløpet i sin helhet innen tre virkedager til det kontonummer du som kunde bes oppgi ved avbestilling.

   • I norsk kirkelig tradisjon har Paulus og brevene hans spilt en viktig rolle, med en måte å tolke Paulus på som har gått i arv, både blant teologer og bibellesere.


    Den protestantiske tradisjonen er særlig knyttet til det han skriver om loven (Toraen) og om rettferdiggjørelse av tro. Det er imidlertid ikke så mange som er klar over at det de siste tiårene har foregått store og intense diskusjoner om hvordan Paulus egentlig skal forståes, om vi legger til grunn hans egen tid og situasjon. Debattene berører grunnleggende ting i den kristne tro.

    Denne boken presenterer disse debattene for interesserte lesere, og gir kritiske perspektiver på dem.

    På grunnlag av samtalene med disse nye måtene å lese Paulus, utvikler boken en selvstendig oppfatning av hvordan denne eldste delen av kirkens kanon best kan forståes. Boken er et resultat av mange års arbeid med apostelen Paulus’ brev.

   •  

    Forfatterens ambisjon har vært å skrive i et populærfaglig format.


   • Karl Olav Sandnes er professor ved MF vitenskapelig høyskole og har Paulusforskning som sitt spesialområde. Han har utgitt faglitteratur på en rekke språk. Men også tidligere har han, som her, skrevet for brede lesegrupper, blant annet som medforfatter til en kulturguide om Hellas: I Paulus’ fotspor.


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.