Var Paulus kristen? : Kritisk blikk på apostelens teologi og troKarl Olav Sandes 
VAR PAULUS KRISTEN? | Kritisk blikk på apostelens teologi og tro

Martin Luther og reformasjonen elsket Paulus. Kirkene (i hvert fall i vår del av kristenheten) elsker Luthers Paulus. Spørsmålet er dette: Elsker vi Paulus slik han historisk og egentlig var, og slik han tenkte?

 

Utgivelse: 01.01.2021.  

   • I norsk kirkelig tradisjon har Paulus og brevene hans spilt en viktig rolle, med en måte å tolke Paulus på som har gått i arv, både blant teologer og bibellesere.


    Den protestantiske tradisjonen er særlig knyttet til det han skriver om loven (Toraen) og om rettferdiggjørelse av tro. Det er imidlertid ikke så mange som er klar over at det de siste tiårene har foregått store og intense diskusjoner om hvordan Paulus egentlig skal forståes, om vi legger til grunn hans egen tid og situasjon. Debattene berører grunnleggende ting i den kristne tro.

    Denne boken presenterer disse debattene for interesserte lesere, og gir kritiske perspektiver på dem.

    På grunnlag av samtalene med disse nye måtene å lese Paulus, utvikler boken en selvstendig oppfatning av hvordan denne eldste delen av kirkens kanon best kan forståes. Boken er et resultat av mange års arbeid med apostelen Paulus’ brev.

   •  

    Forfatterens ambisjon har vært å skrive i et populærfaglig format.


Relaterte utgivelser


Motta vårt nyhetsbrev!

Følg mednyheter og gode tilbud fra Efrem forlag.